Đo tầm hoạt động cột sống thắt lưng (CSTL)

23/11/2016 12:47

1. Đo độ nghiêng

Vị trí khởi đầu Zero: đối tượng đứng theo tư thế chuẩn, hai bàn tay đặt vòng ra sau gáy

Thầy thuốc đứng phía sau, người phụ đứng phía trưốc đối tượng.

Cách đo:

+ Xác định mỏm gai Sj và mỏm gai Dxn

+ Áp sát khớp kế vào cột sống thắt lưng đối tượng sao cho:

Thước nằm trên mặt phẳng đứng ngang của hân người, trục 00’ dọc theo cột sống thắt lưng, hanh ngang AB áp sát vào lưng.

0 nằm trên mỏm gai Sj, 0′ nằm trên mỏm gai Dxn.

Kim chỉ 0°.

+ Người phụ dùng hai tay cô” định khớp hông đốì tượng

+ Cử động của đối tượng: nghiêng cột sông thắt lưng từ từ hết mức sang phải (hoặc trái), phần thân dưới giữ nguyên. Khi đó AB di động theo chiều nghiêng của đối tượng, thước đo độ E giữ cố định. Kết quả đọc được trên thước đo độ E: chính là độ nghiêng của cột sông thắt lưng. Lặp lại phép đo 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.      I

  1. Đo độ xoay Ảnh 1.1: Đo độ nghiêng CSTL

– Tư thế đối tượng và vị trí đặt khốp kế tương tự như đo độ nghiêng. Trục 00’vuông góc với mặt phang thước đo độ E.

Người phụ dùng hai tay cố định khớp hông đối tượng.

cử động của đối tượng: xoay cột sống thắt lưng từ từ hết mức sang phải (hoặc trái), phần thân dưới giữ nguyên. Khi đó AB di động theo chiều xoay của đối tượng, thước đo độ E giữ cô” định. Kết quả đọc được trên thước đo độ E chính là độ xoay của cột sống thắt lưng. Lặp lại phép đo 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.

đau nhức xương khớp dùng thuốc gì

đau vùng thắt lưng bên phải

dau cot song vung that lung

  1. Đo độ gấp

Đối tượng ở vị trí khởi đầu Zero.

Thầy thuốc đứng bên phải hoặc bên trái đối tượng.

Áp sát khớp kế vào phía bên cột sống thắt lưng đối tượng (phải hoặc trái) sao cho:

+ 0° và thước đo độ E nằm trên mặt phẳng đứng dọc thân người, 00′ vuông góc với CD

-I- 0 nằm trên mào chậu

+ AB áp sát vào thân người

+ Kim chỉ 0°

Cử động của đối tượng: cúi gập thân hết mức (chân thẳng, đầu gối không gập, mấu chuyển lớn -lồi cầu ngoài xương đùi- mắt cá ngoài nằm trên một đường thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên song song với hai chân, bàn tay duỗi thẳng) AB di động theo chiều gấp của đối tượng, E giữ cố định, kết quả đọc được trên thước đo độ E chính là độ gấp cột sông thắt lưng. Lặp lại phép đo 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.

  1. Đo độ duỗi

Tư thế bệnh nhân và cách đặt khớp kế tương tự như đo độ gấp. 00’ vuông góc với CD.

Đối tượng ngửa thân ra sau hết mức (chân thẳng, đầu gối không gập, mấu chuyển lớn – lồi cầu ngoài xương đùi-mắt cá ngoài nằm trên một đường thẳng, hai tay buông thõng tự nhiên song song với hai chân, bàn tay duỗi thẳng) AB di động theo chiều duỗi của đối tượng, E giữ cố” định. Kết quả đọc được trên thước đo độ E chính là độ duỗi cột sông thắt lưng. Lặp lại phép đo 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.