Đo tầm hoạt động cột sống cổ

23/11/2016 12:50

Đối tượng đứng theo tư thế chuẩn, hai tay mở rộng bằng vai.
1. Đo độ nghiêng
– Thầy thuốc đứng sau đối tượng
– Xác định mỏm gai Cyn, ụ chẩm ngoài
– Áp sát khớp kế vào cột sông cổ sao cho:
+ Thưốc đo độ E nằm trên mặt phẳng đứng ngang của thân người
4- 0 nằm trên mỏm gai CVII, 0′ nằm trên ụ chẩm ngoài
+ AB áp sát vào đầu
+ Kim chỉ 0°.
– Đối tượng nghiêng đầu sang phải (hoặc trái) từ từ hết mức, thân người giữ nguyên, E giữ cô” định, AB di động theo chiều nghiêng của đối tượng. Kết quả đọc được trên thưốc đo độ E chính là độ nghiêng cột sống cổ.
2. Đo độ xoay
Cách đặt khớp kế tương tự như đo độ nghiêng, thước đo độ E vuông góc vói trục 00′
– Đối tượng xoay đầu sang phải (hoặc trái) từ từ hết mức, thân người giữ nguyên, E giữ cố định, AB di động theo chiều xoay cột sông cổ. Lặp lại phép đo 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.
dau nhuc xuong khop uong thuoc gi

đau thắt lưng ở nam giới

dau cot song vung that lung

3. Đo độ gấp và duỗi
Thầy thuốc đứng bên phải hoặc bên trái đốì tượng
– 00′ và thước đo độ E tạo thành một mặt phẳng
– Áp sát khớp kế vào phần bên cột sống cổ đối tượng sao cho:
+ Thước đo độ E tỳ lên vai
+ 00′ ở phía trước vành tai, AB ở phía trên và sát vào đầu
– Đối tượng gấp hoặc duỗi cột sống cổ từ từ hết mức, thân người giữ nguyên, E giữ cố định, AB di động theo chiều gấp hoặc duỗi cột sống cổ. Kết quả đọc được trên thước đo độ E chính là độ gấp hoặc duỗi cột sống cổ. Lặp lại phép đo 3 lần và lấy giá trị trung bình làm kết quả.