no img

viêm khớp gối

Dừng ngay hút thuốc lá nếu không muốn viêm khớp gối “tồi tệ” hơn!

20/Th2/2018 Chưa có bình luận

Phát hiện mới này được đăng trên tạp chí sức khỏe - ScienceDaily của Mỹ, theo đó, nghiên cứu chỉ ra rằng những người đàn ông viêm khớp gối hút thuốc ...

/Xem thêm