no img

viêm khớp dạng thấp

Tôi đã không còn viêm khớp nhờ con gái “quân sư”

06/Th2/2018 Chưa có bình luận

Bị viêm khớp dạng thấp từ hồi chưa 30 tuổi, nhưng phải đến ngoài 50 tuổi cô Phạm Thị Hậu – SN 27- Đường 4 – phố Đông Sơn – P. Bích Đào – Tp Ninh ...

/Xem thêm