Rối loạn cơ vòng, teo cơ trong thoát vị đĩa đệm cột sông cổ

25/11/2016 02:23
  1. Rối loạn cơ vòng

Trong TVĐĐ cột sống cổ chỉ gặp rốì loạn cơ vòng ở nhóm có hội chứng tuỷ và nhóm có hội chứng rễ – tuỷ (Batzdorf (1991) gặp với tỷ lệ 70%0.

Biểu hiện của rối loạn cơ vòng thường là đái dầm cách hồi (incontinentio intermittens) hoặc mót đái không chịu nhịn được.

đau đốt sống cổ

thuốc khớp glucosamin

bị thoát vị đĩa đệm

  1. Teo cơ

Teo cơ chi trên chiếm tỷ lệ 14,28% trường hợp TVĐĐ cột sống cô có hội chứng tuỷ, ít gặp hơn nhóm có hội chứng rễ (22,22%).

  1. Dấu hiệu chèn ép tuỷ trong thoát vị đĩa đệm cột sông cổ

Dấu hiệu Lhermitte: có cảm giác như điện giật đột ngột lan từ cột sống cổ xuống lưng khi gấp cổ. Dấu hiệu này trong TVĐĐ chỉ gặp ỏ nhóm có hội chứng tuỷ. Ngoài ra dấu hiệu này còn gặp ỏ u tuỷ cổ, xơ cứng rải rác, hẹp ống sống cổ. Batzdorf (1991) gặp dấu hiệu Lhermitte ở 16% sô” bệnh nhân bị TVĐĐ cột sống cô có hội chứng tuỷ.

Nghiên cứu lâm sàng TVĐĐ cột sống cổ nhóm có hội chứng chèn ép tuỷ đơn thuần, Hồ Hữu Lương và cs (2002) nhận thấy rối loạn vận động là triệu chứng nổi bật nhất và ít gặp hội chứng cột sống cổ hơn nhóm có hội chứng rễ và nhóm có hội chứng rễ – tuỷ (bảng 4.5).