Phương pháp đo tầm hoạt động khớp

23/11/2016 12:30

Chúng tôi đo THĐK theo tài liệu “Tầm hoạt động khớp, phương pháp đo và ghi của Viện hàn lâm phẫu thuật chỉnh hình Mỹ, đã được chính thức thừa nhận tại hội nghị đại biểu các Hội phẫu thuật chỉnh hình các nước nói tiếng Anh họp tại Vancouver (Canada) năm 1962 bao gồm những điểm chính sau:

  1. Những nguyên tắc tổng quát
  • Phương pháp đo và ghi tầm hoạt động khớp dựa trên nguyên tắc đo Zero – trung tính của E.F.Cave và S.M. Robert (đề xuất năm 1936).
  • Theo phương pháp này, tất cả cử động của một khớp đều được đo từ vị trí Zero khởi đầu, khi đo phải giữ vững vị trí Zero và thưòng xuyên điều chỉnh để đốì tượng đạt được vị trí cơ bản này.
  • Vị trí giải phẫu duỗi của chi và thân thể được quy ước là 0°.
  • Vị trí Zero: là tư thế thẳng đứng của người bình thường, đầu thẳng, mắt nhìn ra phía trước; hai chân thẳng, đầu gối không gập, hai bàn chân song song với nhau, bờ trong hai bàn chân áp sát vào nhau.
  • Cử động khớp có thể gây đau, nhất là đối vối bệnh nhân, nên kỹ thuật đo phải bảo đảm nhẹ nhàng nhanh gọn
  • Sự cứng khốp được coi như tình trạng mất cử động hoàn toàn của khớp

bệnh đau nhức xương khớp

đau vùng thắt lưng là bệnh gì

đau thắt lưng cột sống

  1. Mức độ chính xác và yếu tố ảnh hưởng
  • Tính chính xác là mục đích của mọi kỹ thuật đo lường. Sự chính xác của việc đánh giá tầm hoạt động khớp phụ thuộc chủ yếu vào các yếu tố sau:

+ Trình độ và sự thận trọng của người đo

+ Dụng cụ và phương pháp đo

+ Hiểu biết và sự hợp tác của đôi tượng được đo

– Có một số yếu tố” ảnh hưởng đến mức độ chính xác của việc xác định tầm hoạt động khớp thường được đề cập đến:

+ Các mốc đo trên cơ thể không rõ ràng do lớp mô mềm dày bao phủ bên ngoài (người béo).

+ Đối tượng đo bị đau khi cử động khớp (thường gặp trên bệnh nhân).

+ Đối tượng đo ở trong trạng thái tâm lý căng thẳng, lo âu không hợp tác với người đo.

+ Ngoài ra, vấn đề tuổi, giới tính, tính chất nghề nghiệp… cũng ảnh hưởng đến sự biến thiên tầm hoạt động bình thường của các khớp.

3. Số đo trung bình tầm hoạt động khớp

Xác định một cách chính xác về số đo trung bình tầm hoạt động của các khớp là một điều rất khó khăn do những thay đổi đáng kể giữa cá nhân người này vối ngưòi khác theo thể trạng, nhóm tuổi, giới tính… Vì vậy các số đo trung bình được nêu ra chỉ có tính chất hướng dẫn chứ không nên coi đó là những số liệu tiêu chuẩn được. Tuy nhiên một bảng số đo trung bình THĐK trong nhiều trường hợp có giá trị rất hữu ích trong lâm sàng .

Tầm hoạt động khớp của các dân tộc thường khác nhau vì vậy cần phải xây dựng một bảng số đo trung bình THĐK để tiện áp dụng cho mỗi dân tộc.