Ống sống cổ

23/11/2016 12:02

1. Ống sống cổ
Bình thường ống sống cổ có hình ô van, dài 14 cm đi từ Cj- Cyjj, gồm hai phần: ống xương và ống dây chằng:
– Ống xương: được cấu tạo bởi các thân đốt sống, các cuống và cung sau đốt sống.
– Ống dây chằng được cấu tạo bởi ba thành:
Thành trước gồm mặt sau thân đốt sông được phủ bởi dây chằng dọc sau, có một đám rô! tĩnh mạch nằm giữa mặt sau của thân đốt sông và dây chằng dọc sau.
Thành bên là những mỏm khớp của các khớp gian đốt sống được bọc bởi các bao hoạt dịch và dây chằng bao khốp (capsular ligament)
Thành sau là dây chằng vàng.

cách chữa bệnh đau khớp gối

đau khớp đầu gối

đau lưng khi ngủ dậy

2. Đường kính ông sống cổ
– Đường kính trước – sau cắt ngang cuống (peduncle) của CIV, Cy, CVI, CVII bằng hoặc hơn 14 mm; dưới llmm được coi là hẹp ống sống cổ.
– Đường kính trước sau của ống sống vùng đốt sống Cj-Cn rất rộng. Trường hợp trượt thân đốt Cj kèm theo sự di chuyển của mỏm nha ra sau dưới nửa thân đốt có thê vẫn chưa bị chèn ép tuỷ.