Nguyên nhân và bệnh sinh thoát vị đĩa đệm

25/11/2016 02:16

Nguyên nhân

~ Do TVĐĐ cột sống cổ vào lỗ gian đốt sống hoặc thoát vị cạnh trung tâm làm hẹp lối vào lỗ gian đốt sống, thường xảy ra cấp tính ở người trẻ, sau chấn thương.

  • Các gai xương do thoái hoá mỏm móc hoặc mỏm khớp trên của khớp gian đốt sống làm hẹp lỗ gian đốt sông, thường xảy ra ở người nhiều tuổi diễn biến kéo dài hơn và đi kèm vối thoái hoá cột sông cổ.

Sinh lý bệnh

  • Theo Yumashev và Furman (1976), rễ thần kinh rất nhạy cảm vói đau. Khi phối TVĐĐ chèn ép rễ và bao rễ, gây kích thích hoặc kéo căng rễ, kèm theo phản ứng viêm xung quanh rễ và thương tổn mạnh máu gây phù nề, thiếu máu thứ phát, làm cho rễ rất nhạy cảm với kích thích. Do đó các rối loạn cảm giác xuất hiện trước rỗi loạn vận độ Tuy phần đĩa đệm thoát vị nằm ở trước rễ và trước hết đè ép sợi vận động, nhưng do áp lực phản hồi, các sợi cảm giác sẽ bị đè ép. Đè ép lâu ngày dẫn đến xơ hoá bao rễ sẽ gây thương tôn sợi trục, làm ngừng dẫn truyền, gây liệt và mất cảm giác.
  • TVĐĐ còn đè ép hoặc xuyên qua dây chằng dọc sau, là nơi có các tận cùng cảm giác đau của dây thần kinh quặt ngược Luschka, cũng gây ra triệu chứng đau trong hội chứng rễ.

Nghiên cứu trên 37 bệnh nhân TVĐĐ cột sống cổ, trong đó có 9 bệnh nhân có hội chứng rễ, Hồ Hữu Lương và cs (2002) nhận thấy các triệu chứng thuộc hội chứng cột sông cô và rối loạn cảm giác kiểu rễ cổ có tỷ lệ rất cao (bảng 4.4). Đặc biệt nghiệm pháp kéo giãn cột sống cổ (Np.KG/CSC) của Hồ Hữu Lương dương tính 88,88%.

benh viem khop

đau cột sống giữa lưng

thuốc chữa xương khớp

Bảng 4.4: Triệu chứng lâm sàng của nhóm TVĐĐ cột sống cổ có hội chứng rễ cổ (Hồ Hữu Lương, 2002)

Triệu chứng Số BN (n=9) Tỷ lệ %
Đau và co cứng các cơ cạnh CSC 8 88,88
Có điềm đau CSC 8 88,88
Hạn chế vận động CSC 6 66,67
Đau kiểu rễ cổ 8 88,88
Đau tăng khi ho hắt hơi 3 33,33
Đau có tính chất cơ học 6 66,66
Giảm cảm giác kiểu rễ cổ 8 88,88
Tê bì ngọn chi trên 3 33,33
Rối loạn vận động kiểu rễ cổ 4 44,44
Rối loạn phản xạ kiểu rễ cổ 6 66,67
Teo cơ chi trên 2 22,22
Np.Schpurling 4 44,44
Np.KG/CSC của Hồ Hữu Lương 8 88,88
Dấu hiệu chuông bấm 2 22,22