Nguyên nhân, cơ chế sinh bệnh của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống

11/10/2016 12:55

Nguyên nhân gây bệnh lupus ban đỏ hệ thống

Nguyên nhân gây bệnh lupus ban đỏ hệ thống hiện chưa rõ. Có nhiều yếu tô” như di truyền, nội tiết, yếu tô” môi trường, miễn dịch được coi là yếu tô” khởi phát, rồi duy trì tình trạng bệnh. Một số thuốíc cũng gây ra các triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của bệnh.

Do tỷ lệ nữ chiếm ưu thế trong bệnh này, nên yếu tô” hormon steroid giới tính có thể đóng vai trò chính trong biểu hiện bệnh. Các gen đóng một vai trò nào đó. Trong bệnh lupus ban đỏ hệ thống, người ta đã nhận thấy có sự phù hợp ở khoảng 30% các cặp sinh đôi cùng trứng, trong khi ở các cặp sinh đôi khác trứng hoặc anh chị em ruột chỉ có 5% phù hợp. Điều này được giải thích bởi ảnh hưởng của các yếu tô” môi trường đối với các gen có trưốc. Một số kháng nguyên phù hợp tổ chức như HLA B8, DR2, DR3 kết hợp là nguy cơ lớn trong khởi phát bệnh. Thêm vào đó, nhiều bệnh nhân lupus không có alen đôi với protein của bổ thể C4. Mặc dầu điều này không biểu hiện trong hàm lượng C4 huyết thanh thấp, song nó chứng tỏ khả năng đáp ứng miễn dịch của bệnh nhân. Tương tự, các allen khác nhau trên các thụ thể bề mặt tế bào của thành phần Fc của IgG có tương quan với các bộ phận tiếp nhận của các cơ quan tổn thương trong bệnh lupus ban đỏ hệ thông.

Cơ chế bệnh sinh bệnh lupus ban đỏ hệ thống

Cơ chế bệnh sinh chính của bệnh là cơ chế miễn dịch.

Theo phân loại của Gell và Coombs, có hai nhóm phản ứng chính là nguyên nhân của các tổn thương trong bệnh lupus: phản ứng typ II hoặc độc tế bào, phụ thuộc vào bổ thể (các kháng thể, đa sô” là tự kháng thể kháng lại hồng cầu, kháng bạch cầu, kháng tiểu cầu, kháng tế bào nội mạch, có vai trò trong giảm tế bào tự miễn hoặc viêm mạch); phản ứng typ III hoặc phức hợp miễn dịch có vai trò trong viêm cầu thận, các lắng đọng ở da gây tổn thương tổ chức thượng bì da, tổn thương mạch máu nội tạng.

Đa số các phức hợp miễn dịch là các tự kháng thể kháng lại các tự kháng nguyên: DNA—anti DNA; Sm—Anti Sm; kháng nguyên màng tế bào lympho-tự kháng thể kháng lại màng tế bào lympho; IgG—anti IgG (yếu tố dạng thấp).

Các phản ứng nhóm IV hoặc độc tê bào qua trung gian tế bào chỉ đóng vai trò phụ, song cũng chưa rõ ràng. Tương tự, bệnh lupus xuất hiện đồng thòi tương tự bệnh tự miễn, đồng thòi tương tự bệnh phức hợp miễn dịch.

Hiện tượng tự điều hoà miễn dịch của nó có thể bị thay đổi sâu sắc: đó là hiện tượng biến đôi miễn dịch qua trung gian tê bào và tăng chức năng miễn dịch ở người.

đau khớp đầu gối

đau lưng dưới là triệu chứng của bệnh gì

chua benh dau lung