Làm cách nào để đánh giá được nền y học bổ sung

30/10/2016 01:47

Nhằm trợ giúp thu thập thông tin cho khách hàng, các chuyên gia chăm sóc sức khỏe đòi hỏi khách hàng phải thực hiện một số bước trước khi thử bất kỳ phép điều trị bổ sung nào.

Nghiên cứu những hiểu biết về độ an toàn và hiệu quả của phương pháp điều trị y học bổ sung bất kỳ. Nghĩa là tìm ra những đặc tính có lợi và bất lợi, sự nguy hiểm, hiệu quả phụ, kết quả như mong đợi và mức độ lâu dài của phép điều trị. Bạn có thể tham vấn chuyên gia chăm sóc sức khỏe hoặc tìm kiếm tài liệu y học trong thư viện công cộng, hay thư viện đại học từ viện sức khỏe quôc gia, hoặc tìm kiếm các nguồn thông tin này trên mạng Internet.

Bạn cũng có thể nói cho những người khác về căn bệnh viêm khớp của mình, dẫu rằng họ chỉ cung cấp ít thông tin mà họ biết. Cần nhớ rằng, việc đánh giá không thể cho bằng chứng xác thực nào về tính an toàn cũng như hiệu quả trong trị liệu.

thoai hoa dot song co uong thuoc gi

thuốc chữa thoát vị đĩa đệm

thuốc khớp glucosamin

Cơ sà của nghiên cứu khoa học

Cuộc thử nghiệm ngẫu nhiên có kiểm soát, là cơ sở cho hầu hết các nghiên cứu về y học, nhằm đánh giá một loại thuốc mới hay một dạng điều trị khấc. Mọi thành viên tham gia trong loại nghiên cứu này được phân chia một cách ngẫu nhiên thành hai hay nhiều nhóm. Một nhóm nhận phương pháp điều trị mới còn nhóm kia thì nhận giã dược (chất không có tác dụng trong nghiên cứu). Trong suốt quá trình nghiên cứu, cả người tham gia lẫn bác sĩ đều không biết được ai nhận được loại điều trị nào. Với phương pháp nghiên cứu này, kết quả nhận được là khách quan.