Thần kinh và mạch máu của đĩa đệm

23/11/2016 03:37

1. Thần kinh
– Nhánh màng tuỷ
Đĩa đệm được các nhánh màng tuỷ (ramus memingicus) phận bố cảm giác (do V. Luschka phát hiện năm 1850) và được gọi là dây thần kinh quặt ngược Luschka. Nhánh màng tuỷ là một nhánh ngọn của dây thần kinh sống từ hạch sống, sau khi đã tiếp nhận những sợi giao cảm của chuỗi hạch giao cảm cạnh sông, trỏ lại chui qua lỗ gian đốt sông, uốn theo cung sau vào đường giữa, nằm sau dây chằng dọc sau rồi phân bô” các nhánh cảm giác cho dây chằng dọc sau, màng cứng và những lớp ngoài cùng của vòng sợi đĩa đệm, bao khớp đốt sống, cốt mạc đốt sông bằng những sợi ly tâm và giao cảm. Khi dây này bị kích thích sẽ gây ra triệu chứng đau.
Có hai hoặc ba đôi hạch giao cảm cổ: hạch giao cảm cổ trên, hạch giao cảm cổ giữa và hạch giao cảm cổ ngực (hạch sao). Hạch giao cảm cổ trên chia nhánh vào các rễ từ Cj đến C4, hạch giao cảm cổ giữa chia nhánh cho rễ C5, Cg, hạch sao chia nhánh cho các rễ từ c7 đến D2. Các hạch này còn cho các nhánh tim, đám rối giao cảm quanh động mạch và các cơ quan nội tạng khác. Do đó khi thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, ngoài các triệu chứng ép rễ và ép tuỷ còn các triệu chứng rốì loạn thần kinh thực vật.

bị thoát vị đĩa đệm

thuoc khop glucosamine

thuoc tri xuong khop

2. Mạch máu nuôi đĩa đệm
Chủ yếu thấy ở xung quanh vòng sợi (trong nhân nhầy không có mạch máu). Đĩa đệm được nuôi dưỡng chủ yếu bằng khuyếch tán (theo Schomorl, 1932), các chất liệu chuyển ho á được chuyển từ khoang tuỷ của thân đốt sống qua các lỗ sàng của bề mặt thân đốt và lốp calci dưới mâm sụn để đảm bảo dinh dưỡng cho khoang gian đốt sống.
Những sợi và tổ chức liên kết của đĩa đệm chỉ được nuôi dưỡng bằng mạch máu tới lúc 2 tuổi. Các mạch máu trong khoang gian đốt sống biến đi vào giai đoạn trẻ chuyển từ tư thế cột sống nằm sang đứng thẳng. Từ đó, đĩa đệm được nuôi dưỡng bằng sự thẩm thấu các chất dinh dưỡng qua mâm sụn. Sự thẩm thấu này phụ thuộc vào yếu tô” cơ học: khi đĩa đệm bị ép, dịch lỏng phân tán ra ngoài, khi hêt đè ép dịch lại tự thấm vào. Sự thay đổi ép và phồng của nhân nhầy cùng với sự đàn hồi của vòng sợi đảm bảo cho sự thẩm thấu chất dinh dưỡng. Do sự nuôi dưỡng kém nên quá trình thoát hoá đĩa đệm xuất hiện sốm.