Kết quả nghiên cứu tầm hoạt động cột sống cổ

23/11/2016 12:54

Xác định tầm hoạt động khớp cột sống cổ trên 200 thanh niên Việt Nam khoẻ mạnh trong độ tuổi 21 đến 25 bằng thước đo tầm hoạt động khớp cột sống cổ của Hồ Hữu Lương – Nhóm nghiên cứu Hồ Hữu Lương và Nguyễn Bạch Đằng, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Vũ Trung (bảng 1.5).

đau thắt lưng dưới

gai cot song nen an gi

gai cột sống lưng

Cử động Cột sông cổ (độ)
Gấp 52,91 ± 6,61
Duỗi 65,31 ± 2,41
Nghiêng F 51,64 ± 1,50
Nghiêng T 51,42 ± 1,37
Xoay F 75,45 ± 1,93
Xoay T 75,86 ±1,74