Hội chứng rễ thần kinh cổ

23/11/2016 01:07

Trong THCSC, hội chứng rễ thần kinh cổ chiếm tỷ lệ cao (70% trường hợp), chủ yếu là thương tổn rễ C5, C6 (chiếm 45% các trường hợp có thương tổn rễ thần kinh cổ). Theo Hồ Hữu Lương và cs (1991), hội chứng cô – vai -cánh tay là hội chứng thường gặp trong HXSCSC, tỷ lệ bệnh nhân có hội chứng cổ – vai – cánh tay do HXSCSC chiếm 2,53% tổng số bệnh nhân nằm điều trị tại Khoa nội thần kinh Bệnh viện 103 trong 10 năm (từ 1980-1989) (xem hội chứng rễ, trang 135) .

benh gai cot song lung

cách điều trị gai cột sống

viêm khớp dạng thấp là gì