Yên Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Trang Thực,Km5, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang Lê Thị Thực 0976684719
2 NT Phấn Hằng,Km 11, Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Lã Thị Hằng 01688478439
3 QT Vinh Hiền,Km 13, Thắng Quân, Yên Sơn, Tuyên Quang Vũ Thị Hiền 01696988486
4 Cty CP DP Tuyên Quang số 47,Km 18, Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Trịnh Thanh Tâm 0947660582
5 Cty CP DP Tuyên Quang số 04,Km 18, Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang Trần Thị Quý 0975873786
6 QT Hải Đăng,Xóm Ngòi Xanh 2, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Trần Thị Thu Thành 0964371550
7 NT Ngọc Thu,SN 122- Tổ 4, Nông Tiến, Yên Sơn, Tuyên Quang Vũ Thị Kim Thu 0976918872
8 QT Hải Yến,xóm 13, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Nguyễn Thị Hải Yến 0962739969
9 QT Mai Sơn,đội 12, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Phạm Thị Tuyết Mai 0979608858
10 QT Khánh Huyền,Xóm 12, Kim Phú, Yên Sơn, Tuyên Quang Lê Thị Huyền 0983969098
11 QT Phương Liên,Thôn 17, Phú Lâm, Yên Sơn, Tuyên Quang Nguyễn Phương Liên 0944693714