Yên Phong

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Nhà Thuốc Đào Thuất,TT Chờ, Yên Phong, Yên Phong, Bắc Ninh Nguyễn Thị Huệ 0914471442