Yên Mỹ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Qt Bảo  Trân,Hải Thượng, Liêu Thượng, Yên Mỹ, Hưng Yên Nguyễn Thị Thanh Huyền 01683969608
2 Qt Lưu Thị Thu,Liêu Thượng, Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên Lưu Thị Thu 0982366389
3 Qt Thư Chi,53 Tt Yên Mỹ, Trai Trang, Yên Mỹ, Hưng Yên Nguyễn Trần Chi 0934381348
4 Qt Bảo Lâm,Ngân Hạnh, Hoàn Long, Yên Mỹ, Hưng Yên Đặng Thị Hoạt 0983942933
5 QT Minh Vy,Cầu Hầu, Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên Bùi Thị Thủy 0965530348
6 QTTD,Cảnh Lâm, Tân Việt, Yên Mỹ, Hưng Yên Lê Thị Thu Loan 0976360199
7 QT Minh Tuyết,Cầu Treo, Tân Lập, Yên Mỹ, Hưng Yên Đỗ Minh Tuyết 01642402807
8 Quầy Thuốc Tư Nhân,Ngã 3 Lò Rèn Thanh Long, TT Yên Mỹ, Yên Mỹ, Hưng Yên Đỗ Thị Như 0966322968