Yên Minh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Ngà Quân,SN132, TT Yên Minh, Yên Minh, Hà Giang Mai Thị Ngà 0976076970
2 QT An Toàn Phạm Thị Tiến,,, TT Yên Minh, Yên Minh, Hà Giang Phạm Thị Tiến 01295950335