Yên Lập

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 36,Ngã 3 Xuân Tân, Mỹ Lương, Yên Lập, Phú Thọ Trần Văn Luật 01667469361
2 QT 18,Tân An 3, TT Yên Lập, Yên Lập, Phú Thọ Trần Thị Ánh 01678594152
3 QT48,Khu Trùng Bằng, Hưng Long, Yên Lập, Phú Thọ Bùi Thị Ánh 01659115280
4 QT 20,Khu 4-Đồng Xuân, Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ Đinh Thị Hòa 0976971864
5 QT Lợi Dân,Đồng Xuân 4, Xuân Viên, Yên Lập, Phú Thọ Đinh Thị Ngọ 01679208868