Yên Khánh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thu Hiền,Xóm 3, Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình Phạm Thị Thu Hiền 0985720787