Yên Dũng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Công ty DP Mediplantex-QT số 9,Phố Tân An, Tân An, Yên Dũng, Bắc Giang Trần Thị Liên 0987582858
2 Nhà Thuốc Nhu Hường,Số 121-Tiểu khu 3, TT Neo, Yên Dũng, Bắc Giang Chu Văn Nhu 0987753775
3 Quầy Thuốc Số 668 Huyền Hoan,Thôn Minh Phượng, Nham Sơn, Yên Dũng, Bắc Giang Nguyễn Thị Huyền 0913922312
4 QT Phương Anh,Làng Cát, Đức Giang, Yên Dũng, Bắc Giang Lê Thị Phương 0977838283
5 Cty CP Dược VTYT Phan Anh-QT số 598,Thôn 7, Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang Lê Thị Phương 0981833598