Yên Định

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Số 21 – Nguyễn Thị Nụ,Khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa Nguyễn Thị Nụ 0965604728
2 QT Số 25 – Nguyễn Thị Hiền,Khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa Nguyễn Thị Hiền 0373866178
3 QT Số 26 – Trịnh Thị Hằng,Khu 5, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa Trịnh Thị Hằng 0376263002
4 QT Thành Dung,Phố Kiểu, Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa Đoàn Thị Dung 01653718817
5 QT Mai Hoa,Thôn 5, Định Long, Yên Định, Thanh Hóa Nguyễn Thị Hoa 01652845189
6 QT Mai Linh – Nguyễn Thùy Linh,Ngã 4, Quán Lào, Yên Định, Thanh Hóa Nguyễn Thùy Linh 0984810563
7 Quầy thuốc Phương Nhung,Thôn Tân Lai,, Định Bình, Yên Định, Thanh Hóa Mai Thị Nhung 01636780400