Ý Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Tân Dược,Ngã Tư Vọng, Yên Đồng, Ý Yên, Nam Định Đào Thu Hương 0962238556
2 QT Đặng Thị Thoa,Chợ Đống Cao, Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định Đặng Thị Thoa 0943724114
3 QT Huy Ninh,Thọ Cách, Yên Thọ, Ý Yên, Nam Định Lê Thị Hồng Ninh 0978286806