Xuyên Mộc

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Nhà Thuốc Số 221   Chợ Bà  Tô, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643874033 
          2  Quầy Thuốc 220(Quầy Thuốc An Phúc cũ)   30  Huỳnh Văn Thạch, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643874107 
          3  Nhà Thuốc Số 226   Chợ Bà Tô, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643874067 
          4  Quầy Thuốc Thanh Tuấn   Đường 27/4, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0915641311 
          5  Quầy Thuốc Số 228   Ấp 3, Bàu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643879023 
          6  Quầy Thuốc Số 230   Chợ Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643874551 
          7  Quầy Thuốc Số 232   Tổ/10  Phú Bình, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643877330 
          8  Quầy Thuốc Vỹ Yến   198 Đường 27/4 Khu Phố Phước Tiến , TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   01255952596 
          9  Quầy Thuốc Số 218   91/3  Thanh Bình 3, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643871178 
         10  Quầy Thuốc Số 224   Quốc Lộ 55, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   01695512990 
         11  Quầy Thuốc Số 223   Chợ Bình Châu, Xuyên Mộc, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0643871108 
         12  Quầy Thuốc Hoàng Mai   Phước Tân, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   01223332254 
         13  Nhà Thuốc Bảo Minh   Huỳnh Văn Thạch, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0938.378.080 
         14  Quầy Thuốc Hồng Phúc   189  Quốc Lộ 55, Phước Lộc, Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu   0907645602