Xuân Trường

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Quầy Thuốc  Tân Dược,Chợ Cầu Cụ, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định Nguyễn Thị Hoà 0946426106
2 Nhà Thuốc Trần Khắc Hạnh,Dong 1 – Phố Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định Trần Khắc Hạnh 03503751526
3 Quầy Thuốc Số 7,Lạc Quần, Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định Đỗ Thanh Liêm 0915184324
4 Quầy thuốc Tân Dược,Xóm Nam, Xuân Phương, Xuân Trường, Nam Định Trần Thị Xuyến 0914658377
5 Đại Lý Thuốc Tân Dược,Chợ Hành Thiện, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định Nguyễn Ngọc Sơn 0973280169
6 Hiệu thuốc Tuấn Tuyết,Kiôt 34 chợ Hành Thiện, Xuân Hồng, Xuân Trường, Nam Định Phạm Văn Tuấn 03503755468
7 Đại Lý Thưốc Tân Dược Lan Huy,Xóm 7, Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định Vũ Thị Lan 0912534389
8 QT Bạch Mai,Xuân Tiến, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định Chị Mai 0912346901
9 Quầy thuốc tân dược,Xóm 4, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định Mai Thị Huyền 01665878573
10 QT Phạm Thị Nga,Xóm 7, Xuân Vinh, Xuân Trường, Nam Định Phạm Thị Nga 0913134122
11 NT Bùi Thị Nhạn,Xóm 8, Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định Bùi Thị Nhạn 01636884760
12 NT Cao Văn Cát,Xóm Bưu Điện, Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định Cao Văn Cát 0916429565
13 QT Lê Thị Thu Hương,Chợ Xuân Trung, Xuân Trung, Xuân Trường, Nam Định Lê Thị Thu Hương 0914924900
14 QT số 18,đối diện UBND xã , Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định Nguyễn Thị Hằng 0948589575