Vũ Thư

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT tân Dược,La Uyên, Minh Quang, Vũ Thư, Thái Bình Bùi Thị Lan 0363826987
2 QT tân Dược,Ô Mễ 2, Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình Nguyễn Thị Lan Hương 0972303448
3 QT Dương Trang,Tú Linh, Tân Bình, Vũ Thư, Thái Bình Phan Thị Thanh Hoa 0942491979