Vụ Bản

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Tân Dược,Đường Trần Huy Liệu, TT Gôi, Vụ Bản, Nam Định Dương Thị Hiền 0948422913
2 HT Toản Phương,Chợ Dần, Chợ Dần, Vụ Bản, Nam Định Nguyễn Quốc Toản 0943073611
3 QT Tuân Thúy,Chợ Dần, Chợ Dần, Vụ Bản, Nam Định Nguyễn Thị Thúy 0987711948
4 QT Ngọc Trang,Đội 7, Nhì Giáp, Liên Minh, Vụ Bản, Nam Định Bùi Thị Thu Ngọc 01292413307