Võ Nhai

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Võ Nhai,TT La Hiên, TT La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên Nguyễn Thi Thu 0972767488