Vĩnh Tường

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Nguyễn Thị Hạnh,Ngã tư Bình Dương, Bình Dương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hạnh 01668876576
2 QT Bảo Nam,Khu chợ Trục, Nghĩa Hưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Trần Văn Nam 0987673966
3 HT Nguyễn Thị Giang,Phủ Yên, Yên Lập, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Nguyễn văn Hoành 0923239666
4 QT Năm Anh,Chợ Chiều, Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Cù Thị Bích Năm 01689750346
5 QT Phương Hòa,Chợ Rưng, Tứ Trung, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Đào Minh Phương 0976591800
6 QT Chính Tự,Chợ Chùa, Ngũ Kiên, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Đỗ Thị Chính 02113889191
7 QT Thảo Tâm,Thôn Táo, Tuân Chính, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Tâm 01694157431
8 QT số 40,Bắc Cường, TT Thổ Tang, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Nguyễn Thị Hương 0979838024
9 Côn ty TNHH dược phẩm Hạnh Nghị,Thôn Mới, Bồ Sao, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc Nguyễn Hữu Nghị 0978807779