Vĩnh Thạnh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy thuốc Chi Lê   , Định Bình, Vĩnh Thạnh, Bình Định   0563886489 
          2  Quầy thuốc Hải Đăng   , Định Thiền, Vĩnh Thạnh, Bình Định   0982201527 
          3  Đại Lý Sự   , Định Trung, Vĩnh Thạnh, Bình Định   01692697415