Vĩnh Lợi

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hoài Bảo   0 Chợ Gia Hội, Hưng Thành, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu   0946166535