Vĩnh Lộc

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 HT Số 31 – Lê Thị Hoa,Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Lê Thị Hòa 0914535449
2 QT Hoài Thương,Khu 2, TT Vĩnh Lộc, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa Trịnh Hoài Thương 0934503666