Vĩnh Hưng

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Nhà Thuốc Lê Văn Nghiệp   Cách mạng tháng 8, TT Vĩnh Hưng, Vĩnh Hưng, Long An   0918700379 
         2  Quầy Thuốc Tùng Oanh   Lô 90-92 Cách Mạng Tháng Tám Khu Phố Bàu Sậy, , Vĩnh Hưng, Long An   0986549454