Việt Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CTCPDVTYT Phan Anh  – QT Châu Mẫn Số 26,Thôn Tam Tầng, Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang Trần Kim Tiến 0919372688
2 Cty TNHH DP Thành Giang – QT Số 01,Khu 2, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Hoàng Văn Lợi 0987895488
3 CNCTCPDPBG Tại Việt Yên – QT Số 3,SN 578 Khu 1, TT Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang Dương Thị Thao 02403874181
4 Cty TNHHTM&DP Khánh Sơn – QT Số 2,Thôn Đông, Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 0946651187
5 Cty TNHH và DP Khánh Sơn – QT Gia Bảo,Xóm 6, Việt Tiến, Việt Yên, Bắc Giang Đào Thị Cẩm Thoa 0986013114
6 Quầy thuốc Yến Ngọc,Thôn Đình Cả, Quảng Minh, Việt Yên, Bắc Giang Phạm Thị Yến 0915572126