Vị Xuyên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 QT Thanh Tâm,Số 151, Tổ 7, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang Nguyễn Thị Tâm 0989998275
2 QT Bảo Hưng,138, Tổ 5, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang Triệu Thị Hằng 0985331234
3 QT Thảo Thiện,Km 18, Tổ 17, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang Hoàng Thị Thiện 01679181969
4 QT Nguyễn Thị Tuyên,Tổ 8, TT Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang Nguyễn Thị Tuyên 0977580905