Vị Thuỷ

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
         1  Nhà Thuốc Thiên Thọ Đường   Chợ Nàng Mau, Thị Trấn Nàng Mau, Vị Thuỷ, Hậu Giang   0984368875