Văn Yên

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Trịnh Trung Tình,Khu phố 1, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái Nguyễn Văn Bách 0943295415
2 QT Nguyễn Thị Liên,Khu phố 1, TT Mậu A, Văn Yên, Yên Bái Nguyễn Thị Liên 0293506268