Văn Lãng

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Hoàng Phượng,Bách hoá tổng hợp chợ Na Sầm, Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn Hoàng Thị Phượng 01698028186
2 QT số 22,Số 45 Hoàng Văn Thụ, Khu 4, TT Na Sầm, Văn Lãng, Lạng Sơn Nông Thị Huệ 01657292953