Văn Lâm

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Chi Nhánh Dược Văn Lâm Qt Số 6,Văn Ổ, Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên Đinh Xuân Năm 0973999835
2 Qt Minh Trang,Chợ Đường Cái, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên Trần Thị Hằng 0968066181
3 QT Khánh An,Ngọc Loan, Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên Chị An 0975575842
4 QT 108,Chợ Đậu, Lạc Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Nguyễn Văn Quỳnh 0975048988
5 QT Thiên Phúc,Thôn Làng Nghĩa, Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên Chị Phúc 0989529678