Văn Giang

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Qt Thùy Chi,Chợ Châu, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên Vũ Thị Tuyền 0982466236
2 Qt Ánh Dương,Cầu Mới, Vĩnh Khúc, Văn Giang, Hưng Yên Đặng Thị Mai Nhàn 01259141847
3 Chi Nhánh Dược Văn Giang Qt Số 4,Thôn Nguyễn, Cửu Cao, Văn Giang, Hưng Yên Nguyễn Thị Minh Huệ 0982724069
4 Qt Vũ Thị Thêu,Hòa Bình, Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên Vũ Thị Thêu 01665077968
5 QT Bảo Nam,Làng Đại, Phụng Công, Văn Giang, Hưng Yên Đoàn Thị Thúy 01676148598