Vân Canh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy thuốc Hải Âu   Quốc Lộ 19C Thịnh Văn Hai, TT. Vân Canh, Vân Canh, Bình Định   01698678560 
          2  Quầy thuốc Hoàng Lạc   Hiệp Giao, TT Vân Canh, Vân Canh, Bình Định   01629975885