U Minh

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Trần Văn Xía   1  Chợ U Minh, Khóm 4, U Minh, Cà Mau   07802247999 
2  Quầy Thuốc Lâm Thanh Điền   55  Ấp 3, Khánh Hội, U Minh, Cà Mau   07803865999 
3  Quầy Thuốc Đức Minh   Ấp 3, Xã Khánh Hội, U Minh, Cà Mau   02903865177 
4  Quầy Thuốc Bích Thủy   Khóm 1, , U Minh, Cà Mau   0919947915