Tuy Phước

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
          1  Quầy thuốc Minh Hoàng   37  Xuân Diệu, TT.Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định   0563633311 
          2  Quầy thuốc Ngọc Chi   Ngã Tư Tuy Phước, Tuy Phước, Tuy Phước, Bình Định   0563633431 
          3  Quầy thuốc Thúy Lam   , Phước Lập, Tuy Phước, Bình Định   0979245547 
          4  Nhà thuốc Hiệp Thạnh   Quốc Lộ 1A, Diêu Trì, Tuy Phước, Bình Định   0563833466 
          5  Quầy thuốc Ánh Tuyết   Gò Bồi, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định   0563831318 
          6  Quầy thuốc chị Dung   Gò Bồi, Phước Hòa, Tuy Phước, Bình Định   0993520396 
          7  Quầy thuốc Thanh Tiền   Chợ Háo Lễ, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định   01677623667 
          8  Quầy thuốc Thảo Nguyên   Quốc Lộ 19C, Phước Thành, Tuy Phước, Bình Định   01227701221 
          9  Quầy Thuốc Ý Lan   Định Thiện Tây – Phước Quang, , Tuy Phước, Bình Định   0962614864 
         10  Quầy Thuốc Minh Phát   Lương Lộc, Phước Hưng, Tuy Phước, Bình Định   0908692184 
         11  Quầy Thuốc Quốc Oanh   Nhân Ân, Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định   01652120412