Tuy Phong

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Hoàng Thủy   13  Thôn Bình Thủy, Xã Phan Rí Thành, Tuy Phong, Bình Thuận   01658964254 
2  Quầy Thuốc Bắc Ái   Quang Trung, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận   0936835330/01258404663 
3  Nhà Thuốc Thi Đức Tế   64 Nguyễn Văn Trỗi, Thị Trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận   0902950973 
4  Quầy Thuốc Số 66   154  Trần Phú, Thị Trấn Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận   02523851067/0936733023 
5  Quầy Thuốc Song Phúc   Chợ Lương Sơn, Thị Trấn Lương Sơn, Tuy Phong, Bình Thuận   0917364083 
6  Cơ Sở Đông Y Phước Thọ Đường   135  Thống Nhất, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận   01245001057 
7  Quầy Thuốc Mỹ Châu 2   125 Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận   091.277.27.23 
8  Quầy Thuốc Phương Diễm   Thôn Hà Thủy 1, Xã Chí Công, Tuy Phong, Bình Thuận   09792797004 
9  Cơ Sở Đông Y Phước Vinh Đường   243/Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận   0938143643 
10  Quầy Thuốc Mỹ An   Thôn Vĩnh Phúc, Xã Vĩnh Tân, Tuy Phong, Bình Thuận   0908652273 
11  Quầy Thuốc Thiên Phúc   171 Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận   01689179898 
12  Quầy Thuốc Phước Lộc   105B Thống Nhất, Thị Trấn Phan Rí Cửa,, , Tuy Phong, Bình Thuận   0937970419 
13  Quầy Thuốc 61   Quốc Lộ 1 A, Xã Vĩnh Hảo, Tuy Phong, Bình Thuận   0901641404