Tuy Đức

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Tây Chị Cẩm   Bombudak, Tuy Đức, Tuy Đức, Đắk Nông   0948191188 
2  Quầy Thuốc Gia Phú   , Tuy Đức, Tuy Đức, Đắk Nông   01646607701