Tuy An

 STT   Tên Nhà thuốc   Địa chỉ   SĐT 
1  Quầy Thuốc Kim Thoa   Hội Tín, An Thạch, Tuy An, Phú Yên   0988618172 
2  Quầy Thuốc Minh Tín   Phú Tân 2, An Cư, Tuy An, Phú Yên   0918118997 
3  Quầy Thuốc Cẩm Hồng   Chợ Chí Thạnh  Chí Thạnh, , Tuy An, Phú Yên   0934729084 
4  Quầy Thuốc Trung Thao   Chợ Chí Thạnh  Chí Thạnh, , Tuy An, Phú Yên   0573865252 
5  Quầy Thuốc Thọ   TT Chí Thạnh, Chí Thanh, Tuy An, Phú Yên   0941364172 
6  Quầy Thuốc Hoàng Nguyên   Ngân Sơn, Chí Thanh, Tuy An, Phú Yên   0975790929 
7  Quầy Thuốc Mỹ Lộc   Quốc Lộ 1A, Chí Thanh, Tuy An, Phú Yên   0572217126 
8  Quầy Thuốc Tâm  Hưng   Thị trấn Chí Thạnh, Chí Thạnh, Tuy An, Phú Yên   0941362096 
9  Quầy Thuốc Mỹ Kim   Thôn 6, An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên   0937954369 
10  Quầy Thuốc Nhật Tân An   Thôn Phú Qúy, An Chấn, Tuy An, Phú Yên   01663264669 
11  Quầy Thuốc Thái Hòa   Thôn Phú Hội, An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên   0978957118 
12  Quầy Thuốc Ngân Quỳnh   Thôn Tiên Châu, An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên   0977120239 
13  Đại Lý Bích Phượng   Ngân Sơn, Chí Thanh, Tuy An, Phú Yên   0573865612 
14  Quầy Thuốc Thu Thảo   Thôn Định Trung 2, An Định, Tuy An, Phú Yên  #N/A
15  Nhà Thuốc Uyên Hoàng   73 Lê Thành Phương Thị Trấn Chí Thạnh, , Tuy An, Phú Yên   01643644767 
16  Quầy Thuốc Huyền Trang   THôn Tuyên Châu, An Ninh Tây, Tuy An, Phú Yên   0984865551 
17  Quầy Thuốc Ngọc Hà   An Chấn, , Tuy An, Phú Yên                       –  
18  Quầy Thuốc Ẩn Long   Thôn Phú Sơn, An Ninh Đông, Tuy An, Phú Yên   01656280856 
19  Quầy Thuốc Phú Điềm   Thôn Phú Điểm, An Hòa, Tuy An, Phú Yên   01236022064