Từ Sơn

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CÔNG TY NGỌC LÂN,PHỐ MỚI, ĐỒNG NGÀN, Từ Sơn, Bắc Ninh nguyễn kim anh 0967051515
2 quầy thuốc hiếu nghĩa,chợ Lã, Tân Hồng, Từ Sơn, Bắc Ninh trương thị giang 02412246145
3 nhà thuốc thanh trà,59 phố hạ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Thạch Chung 0989586159
4 NT Vân Khanh,TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI CHỢ GIẦU, ĐÔNG NGÀN, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Thị Khanh 0974090526
5 NT Thảo Kiên,ngõ 3 TRẦN PHÚ, ĐÔNG NGÀN, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Văn Kiên 0973961699
6 nhà thuốc thúy nhị,ngõ 3 TRẦN PHÚ, ĐÔNG NGÀN, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Thị Thanh Thúy 02413832383
7 NT hồng tĩnh,NGUYỄN VĂN CỪ, ĐỒNG KỊ, Từ Sơn, Bắc Ninh Chử Thị Hồng 0903253437
8 QT Tiến Hường,Trang Hạ, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh Chị Hường 0974955302
9 QTTD,Tam Sơn, Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Thị Quỳnh 0989882983
10 QT Nguyễn Thu Hiền,Tiêu Long, Tương Giang, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Thu Hiền 0977780868
11 QT Nguyễn Thị Nhung,Chợ Rích Gạo, Phù Chẩn, Từ Sơn, Bắc Ninh Nguyễn Thị Nhung 0987830813