Tư Nghĩa

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 ĐL Thùy Côi,Chợ Phú Thọ, Phú Thọ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Nguyễn Thị Thùy Côi 0553846979
2 ĐL Ngọc Hân,Nghĩa Thương, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Võ Thị Ngọc Hân 01675338258
3 QT Anh Đào,Khu phố 2, TT Song Vệ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi Trịnh Thị Anh Đào 02553848200