Tứ Kỳ

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 CN Tứ Kỳ QT số 13,Cầu xe, Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương Phan Thu Hà 0986554597
2 CN Tứ Kỳ QT số 18,La Giang, Văn Tố, Tứ Kỳ, Hải Dương Lương Thị Thu Hà 0975194159
3 QT Đạt Ngân,Thôn An Hộ, Quang Trung, Tứ Kỳ, Hải Dương Nguyễn Thị Ngân 01673351886
4 QT Số 4,Nghi Khê, Tân Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương Phạm Văn Huy 01664407229