Trùng Khánh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 NT Mai Chi,Tổ 9, Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng Nghiêm Thị Mai Chi 0984283296