Trực Ninh

STT Địa chỉ Tên chủ NT Số điện thoại
1 Công Ty TNHH Thành Đức,32- Điện Biên, TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định Nguyễn Thuý Nhương 03503881223
2 Quầy Thuốc Tân Dược Thủy Quảng,Trung Lao, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định Lưu Thị Thuỷ 0912958299
3 Quầy Thuốc số 3,Cầu Cao, TT Cát Thành, Trực Ninh, Nam Định Hoàng Thị Bích 03503944202
4 QT Tân Dược,TT Cổ Lễ, TT Cổ Lễ, Trực Ninh, Nam Định Chị Oanh 0977961709
5 Quầy Thuốc tân dược,Trung Lao, Trung Đông, Trực Ninh, Nam Định Vũ Thị Thắm 0974947868
6 QT Phương Thảo,Xóm Nam Tiến, Việt Hùng, Trực Ninh, Nam Định Trần Thị Phương Thảo 0916287363
7 QT Ngọc Mai,Xóm Khang Ninh, Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định Phạm Thị Mai 0976673870